Sociale klausuler - Aarhus Kommune

Hvornår skal man anvende / overveje at anvende hvilke klausuler?

 

Sociale klausuler samt arbejdsklausuler skal anvendes i forbindelse med kommunens indkøb. Du skal forholde dig til alle opregnede sociale klausuler samt arbejdsklausulen og afklare, om én eller flere af dem skal anvendes.

Retningslinjer for opfølgning på overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler:

11. oktober 2017

Opfølgning på klausuler

12. oktober 2016

Aarhus Kommunes borgerservice vedr. bl.a. CPR-nummer, bopælsregistrering og udrejse

9. september 2016

Retningslinjer for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune:

14. april 2014

Dokumentet ”Retningslinjer for udbud og udlicitering af driftsopgaver i Aarhus Kommune”, som i afsnit 6.7, 6.8 og 6.9 kort beskriver reglerne om sociale klausuler, uddannelsesklausuler og arbejdsklausuler og som i bilag indeholder en række eksempler på sociale klausuler.

Uddannelsesklausuler

April 2014

Arbejdsklausuler

April 2014

Vejledning vedrørende anvendelse af arbejdsklausuler, som blandt andet indeholder en beskrivelse af, hvad byrådet har besluttet omkring ILO konvention 94 og kædeansvar.

Bilag 1 til denne vejledning, som indeholder et eksempel på en klausul om arbejdsvilkår.
Bilag 2 til denne vejledning, som beskriver nærmere vedr. RUT registret.

Sociale klausuler

Marts 2014

Sociale klausuler sigter på at gøre en indsats for grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. En social klausul vil typisk være et krav, der indsættes i kontrakten på lige fod med faglige og indholdsmæssige krav til opgaven. Det kan være krav om, at leverandøren skal ansætte folk fra særlige grupper eller have en politik for fastholdelse af ansatte.


Se en række eksempler på klausuler, der kan indsættes i kontrakten vedrørende etik og socialt ansvar.

OM OS

LO Aarhus er fagbevægelsens samlede stemme i Danmarks næststørste by.

LO Aarhus ejes af 21 fagforeninger.

 

Fagforeningerne repræsenterer 47.000 medlemmer fordelt mellem fagforeningerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune. 

ADRESSE

Skt. Knuds Torv 3

8000, Aarhus C

Danmark

 

lo@lo-aarhus.dk

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com