Stop for nedbrydning af den danske velfærdsmodel

LO Århus udtaler på repræsentantskabsmødet 2019 følgende:


Fagbevægelsen og de dårligst stillede borgere i landet har igennem flere år været vidner til et stadigt stigende pres på de velfærdsgoder og regler der skal sikre os alle bare nogenlunde muligheder for at kunne have et godt, ordentligt og anstændigt liv. Det gælder både i vores opvækst, i vores arbejdsliv og i vores senioralder.

Vi har været vidner til at vores folkevalgte har lavet aftaler og forlig der på en række områder forringer forholdene for den danske lønmodtager. I flæng kan nævnes, besparelser på uddannelsesområderne, med et beløb på godt 6 milliarder kroner siden 2015. Arbejdstilsynets bevillinger er systematisk beskåret igennem de sidste mange år og 2019 har ikke været nogen undtagelse. Bemandingen i Arbejdstilsynet er nedskåret med næsten 300 årsværk siden 2007, det svarer til næsten 40 % af den samlede bemanding. Velfærdsforliget der blev vedtaget i 2006 over en bred kam blandt de folkevalgte ruller stadig derudaf med uformindsket kraft. Forliget indebærer at den pensionsalder vi kendte for bare få år siden på 65 år, i dag er hævet til 68 år. Og reguleringen vil fortsætte med at blive vurderet og eventuelt hævet hvert femte år også i fremtiden. Med yderligere stramninger ved tilbagetrækningsreformen i 2011 blev efterlønsordningen forringet yderligere, ligesom tilbagetrækningsreformen blev fremrykket med 5 år. Efterlønsordningen er nu de facto under afvikling. Uligheden er blevet mere og mere tydelig og urimelig. Vi må sige stop nu.

Vi kræver velfærdsforliget ændret, så pensionsalderen ikke blot stiger og stiger. Vi kræver at Arbejdstilsynet tilføres de resurser der er nødvendige for at de danske arbejdspladser bliver sikre, og af en kvalitet så den enkelte lønmodtager kan tage hul på seniorlivet med et ordentligt helbred i behold. Begge parter på arbejdsmarkedet, både arbejdstager og arbejdsgiver, skal tvinges til at have interesse for og fokus på arbejdsmiljøet, men vi fastholder at ansvaret for det gode arbejdsmiljø først og fremmest påhviler arbejdsgiverne.

Danskerne har det sidste halve år, lagt øre til en række historier om store økonomisk velkørende pengeinstitutters medvirken til ”hvidvaskning” og hjælp til kunder der ønsker at komme i skattely. På den konto er den danske stat blevet snydt for skatteindtægter på tre cifret milliardbeløb. Det er de samme banker der for ganske få år siden, ved finanskrisens begyndelse stod med hatten i hånden og bad om hjælp.

Vi kræver at SKAT tilførers de resurser der skal til for at indkræve skat som lovgivningen nu engang pålægger virksomheder og private borgere at betale.

LO Århus har med tilfredshed konstateret at Aarhus Kommune har underskrevet ”Charter for skattelyfri kommune” fra udviklingsorganisationen OxfamIBIS. Med chartret forpligter kommunen sig til – i det omfang lovgivningen og kommunalfuldmagten tillader det – at arbejde henimod at indgå aftaler alene med de virksomheder der udviser en ansvarlig skatteadfærd, samt at stille krav om gennemsigtighed og en fair beskatning af kommunens leverandører.


Visionen er en samfundsøkonomi

  • med fair konkurrence mellem virksomheder, der betaler skat, der hvor deres værdier skabes – så de også gennem deres skattebetalinger bidrager positivt til vækst, udvikling og velfærd.

  • hvor ”skattehuller” lukkes, og vi sikrer større offentlig gennemsigtighed i de selskaber vi handler med

  • og hvor omgåelse af lovgivning ikke finder sted.

LO Århus håber, at alle de danske lønmodtagere husker på de mange års nedskæringer og uretfærdigheder, når vi lige om lidt igen går til stemmeurnerne.


Således vedtaget på repræsentantskabsmødet den 1. april 2019

33 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle
OM OS

LO Aarhus er fagbevægelsens samlede stemme i Danmarks næststørste by.

LO Aarhus ejes af 21 fagforeninger.

 

Fagforeningerne repræsenterer 47.000 medlemmer fordelt mellem fagforeningerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune. 

ADRESSE

Skt. Knuds Torv 3

8000, Aarhus C

Danmark

 

lo@lo-aarhus.dk

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com