LO Aarhus' formål

På vegne af medlemsorganisationerne udøver LO Aarhus indflydelse på politisk- og organisationsniveau.

LO Aarhus initierer tværfaglige samarbejder, der sætter fokus på lønmodtagerinteresser i forbindelse med teknologiske forandringer, nye ledelsesformer og ansættelsesformer og rejsende arbejdskraft mv.

LO Aarhus er medlemmernes stemme i råd, nævn og udvalg, samt en række bestyrelser. På den måde vinder vores vision om et solidarisk, retfærdigt, trygt og rigt samfund til gavn for fællesskabet og fagbevægelsens medlemmer frem.

Vi arbejder for at fremme arbejderkulturens og fagbevægelsens værdier og visioner, og vi søger samarbejde med politiske partier og organisationer for at opnå dette. Hvert år afholder LO Aarhus 1. maj. Senest på byens nye havneplads.

LO Aarhus er en samlende faktor under de større overenskomstforhandlinger på både det offentlige og private område. LO Aarhus er en stærk stemme, der kæmper for ordentlige løn- og arbejdsforhold for alle.

LO Aarhus har et ansvar for at arbejde for de mennesker, der findes på kanten af arbejdsmarkedet. Det er til alles interesse, at vi kan sikre en høj beskæftigelse. På den måde kan vi få alle arbejdsduelige i job, og vi kan sikre virksomhederne den bedste arbejdskraft. Derfor arbejder LO Aarhus for et rummeligt arbejdsmarked.

Kimen til et velfungerende samfund er, at ungdommen har det godt og hjælpes bedst muligt på vej. Derfor fylder uddannelse og opkvalificering af ungdommen meget for LO Aarhus. Vi arbejder aktivt for, at unge får et nuanceret indblik i arbejdslivet og fagbevægelsen, så de kan træffe deres karrierevalg på det bedst mulige grundlag. Endvidere arbejder LO Aarhus for, at ungdommen kender de rettigheder og muligheder, det giver at være organiseret i fagbevægelsen.

OM OS

LO Aarhus er fagbevægelsens samlede stemme i Danmarks næststørste by.

LO Aarhus ejes af 21 fagforeninger.

 

Fagforeningerne repræsenterer 47.000 medlemmer fordelt mellem fagforeningerne i Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommune. 

ADRESSE

Skt. Knuds Torv 3

8000, Aarhus C

Danmark

 

lo@lo-aarhus.dk

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2023 by HARMONY. Proudly created with Wix.com